lördag 23 maj 2015

Israel hjälper

Har nyss läst i skriften Hashivah en artikel med titeln "Israels verkliga ansikte." Hashivah (Återkomsten) är en publikation som ges ut utan kostnad till alla som är intresserade av den hjälpverksamhet organisationen Lema'an Zion bedriver. Denna lilla skrift ger mig många initierade inblick i det vardagliga livet i Israel, vilket jag är mycket tacksam för.
Det Israelansikte som målas upp i våra olika medier är som oftast snedvridit och negativt. Då är det gott för en Israel-vän att läsa goda nyheter från Israel.
Den nu nyss lästa artikeln tar bland annat upp Israels stora hjälpinsats i det jordbävningsdrabbade Nepal. Den 25:e april drabbades Nepal av en fruktansvärd jordbävning med stora skador som följd. Många människor blev begravda under nedrasade byggnader och många människor blev skadade och hemlösa. Israel skickade då omedelbart ett hjälpteam till landet för att hjälpa de skadade. Teamet bestod av 260 läkare och medicinsk personal, ett fältsjukhus och 95 ton akutförnödenheter. Med denna insats var det lilla landet Israel bland de största aktörerna. Bara Indien med 285 hjälparbetare hade den största närvaron på plats i landet. Som jämförelse kan nämnas att USA hade 70, Kina 62, Tyskland 52, Sverige 60, Storbritannien 8 och Schweiz 6.

Detta var bara en liten del av vad den omnämnda artikeln handlade om, men det var just detta jag ville lyfta fram, eftersom Israels insats i Nepal fick så liten uppmärksamhet i våra medier.
Våra svenska medier är mycket snabba på att meddela allmänheten om de finner något de bedömer vara negativt om Israel, men det positiva om Israel förtigs för det mesta.

Israel har vid andra stora naturkatastrofer varit snabba att reagera genom att skicka hjälp i form av hjälparbetare och förnödenheter. Jag tänker då på den stora jordbävningen i Haiti 2010 och tsunamikatastrofen i Japan då Israel var snabbt på plats med fältsjukhus, förnödenheter och hjälppersonal.

Israel har med sin skickliga sjukvård varit till ovärderlig hjälp under ebola-epidemin i Afrika och andra nödsituationer i världen.

Och förutom Israels statliga hjälpinsatser, har frivilligorganisationer i Israel varit engagerade i olika nödsituationer på olika håll.

Som betraktare kan man bara förvånas över att ett så litet land som Israel kan ge hjälp åt nödlidande runt om i världen under det att de står under ett enormt förtal från FN och många nationer.
Bara ett fåtal nationer står solidariska med Israel i det växande judehat som då riktas i huvudsak mot staten Israel.

Men med Bibeln i hand så förstår man detta mycket väl.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar