onsdag 4 januari 2017

Sakarja i tiden

Håller just nu på med genomgång av profeten Sakarja för mina närradioprogram från EFS-kyrkan i Alingsås. Har nu kommit till det fjärde kapitlet, och det ska sändas via Radio Alingsås torsdagen den 5:e januari kl. 2030 på frekvensen 98.6 MHz. Varje sändning upptas av étt kapitel där jag presenterar en egen översättning som är ny för varje program, och så lämnar jag en del kommentarer till den lästa texten. Mina program sänds den förste torsdagen i månaden, och på övriga torsdagar sänder andra producenter. På kyrkans hemsida kan alla närradioprogram avlyssnas efter att ha blivit utsända via FM-radio.
Profeten Sakarja var tillsammans med profeten Haggai upptagna med att uppmuntra de judar som höll på att bygga upp ett nytt tempel i Jerusalem år 520 f.Kr. En grupp på ca. 50 000 hade återvänt till sitt gamla hemland efter lång tid i fångenskap i Babel. Under ledning av Zerubbavel hade de tågat den långa vägen från Babel till Jerusalem efter att Zerubbavel hade fått i uppdrag av perserkungen Koresh att återuppbygga templet i Jerusalem.
Men precis som det sker i vår tid, så blev de hemkomna judarna då förföljda av de omkringboende folken. Grannfolken ville med alla medel förhindra att judarna åter fick bygga upp sitt tempel i Jerusalem och därigenom bygga upp sin nation igen.
Motståndet hade försenat byggandet och de som byggde på templet blev modfällda och hade svårt att mobilisera krafter för att fortsätta byggandet. Men här kommer profeten Sakarja in med budskap från Yahwéh, Israels Gud, att han står med dem i kampen, och att de ska fatta mod och fortsätta byggandet.
I det fjärde kapitlet får Sakarja se en ny syn, det fjärde. Den himmelske budbäraren visar honom en sjuarmad lamphållare, en menorah, med ett kärl för olja högst upp. Oljekärlet förbinds med varje enskild oljelampa med rör för att förse lamporna kontinuerligt med olja.
På båda sidor av lampstället får profeten se två olivträd, och han funderar väldigt mycket vad de betyder. Och hela konstruktionen är helt i guld!
Han frågar budbäraren, ängeln, vad dessa två olivträd betyder, för han inser att synen förmedlar ett profetiskt budskap, som han är avsedd att föra vidare, och då vill han ju veta uttydningen.
I slutet av kapitlet får han veta svaret: De två olivträden avser två personer som har fått en stor uppgift av Gud. Troligtvis förstår profeten vem dessa två personerna är, eftersom han inte frågar ytterligare, men jag får inte veta svaret, - och jag undrar??
Det anses av bibeltolkare att de två personerna var Zerubbavel och översteprästen Yehoshua. Översteprästen omtalas i det tredje kapitlet. Troligtvis trodde profeten det också eftersom han inte frågade vidare.
Men eftersom bilden av ljusbäraren och de två olivtråden inte får en entydig uttydning, så kan man ju fundera om detta inte är en profetia med flera betydelser.
Jag vill gärna koppla profetian om de två smorda personerna samman med en profetia av aposteln Johannes i Uppenbarelseboken kapitel 11 vv 3-6;

 "Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg."
  Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre.  Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.  De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.
 "

Jag tror att profeten Sakarja såg ända hit samtidigt som han såg in i sin egen samtid. Men profetian gällde Jerusalem, då och nu i en nära framtid.

Under den tid vi kallar Vedermödan, eller som bibeln kallar den, Vreden, ska dessa två personer som Johannes talar om träda fram i Jerusalem med stor kraft, precis som beskrivs här. De kommer att profetera i Jerusalem under den fruktansvärda terrorregim som Antikrist utövar i hela världen, och särskilt i Jerusalem. Dessa två vittnen är helt omöjliga att stoppa ända tills deras tid på jorden är slut.

Vi får också på många andra ställen hos profeten Sakarja se hur han profeterar in i en tid som ännu inte har varit, men som jag tror ligger lika runt hörnet.

torsdag 5 maj 2016

Profeten Sefanja då och nu

Har under tre månader gjort en genomgång av profeten Sefanja, ett kapitel varje månad, för att kunna läsa upp text och kommentarer i ett närradioprogram från EFS-kyrkan i Alingsås. För att komma bibeltexten så nära som möjligt har jag gjort egna översättningar, som jag jämfört med många andra översättningar både via Internet och läsning av svenska och norska bibelöversättningar. En ovärderlig hjälp har varit, och är, internet sajten bluletterbible.org, som ger översättningshjälp och visar många engelskspråkiga översättningar.
Det är stimulerande och tankeväckande att se hur de gamla israeliska profeterna i vår Bibel i många avseenden blickar in i en fjärran framtid, en tid som inte tycks så långt borta från oss som lever nu. Detta samtidigt som de talade in i den aktuella situationen. Sefanja talade till folket i Juda och Jerusalem om den dom från Yahwéh som väntade dem om de inte ville vända om från sin onda väg, bort från avgudadyrkan och ett omoraliskt liv, och återgå till sann dyrkan av Israels Gud, Yahwéh, såsom Mose hade undervisat dem om.
Historien visar att de inte lyssnade på profeten och domen föll: Folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel och Templet och staden Jerusalem lades i ruiner.
Men profeten talar även om en framtid för folket, efter tider i förskingring. Han talar om en kvarleva, en rest av folket som ska återvända till fädernelandet Israel.
Profeten talar om hur Yahwéh ska förstöra Israels grannländer för vad de gjort mot det israeliska folket. "Återstoden av mitt folk ska plundra dem, och de som är kvar av min nation ska ta dem i besittning."(Sef 2:9)
I kväll, torsdagen den 5/5 sänds mitt närradioprogram som avslutar genomgången av profeten Sefanja. Genomgången av det tredje och sista kapitlet hos Sefanja, den  nionde profeten i Tolvprofetrullen, har öppnat mina ögon så att jag häpet har begrundat det jag fått se. Tror inte jag hade upptäckt det djup i texten jag nu fått se om jag bara hade slöläst genom texten för egen räkning. Men när jag ska dela med mig till andra troende och kunna kommentera det profeten säger, så måste man granska texten på ett grundligare sätt.
Har nu fått se ännu en profetskrift som visar en kommande ljus framtid för Israel. När jag betraktar slutet på tredje kapitlet i ljuset av vad som sker i världspolitiken i dag, så häpnar jag över hur noga Gud håller reda på vad världens nationer har gjort, och fortfarande gör mot det israeliska folket.
Jag undrar om ledande politiker i USA, EU, FN och i arabvärlden verkligen vet vem de strider emot? Troligen inte! Men Sefanja profeterar klargör det så här i Sef 3:8:
"Vänta därför på mig, förkunnar Yahwéh, intill den dag då jag reser mig upp för att ta byte. För mitt domslut är att samla nationerna, församla kungadömen, för att utgjuta min harm över dem, all min brinnande vrede, För genom min nitälskans eld ska hela jorden förtäras."

Sefanja klargör tydligt i sin profetskrift att inget land, inget folk, kan göra något mot Israel som inte Gud kommer att hålla dem räkning för.
Han säger vidare i början på den v 19:
"Se, på den tiden ska jag ta itu med alla som plågat dig....."
Profeten säger här: alla som plågat dig,  - alltså alla som plågat Israel och det israeliska folket!

Ja, det är i sanning gott att som sann Israel-vän verkligen få veta från säkert håll att Israel vilar i trygga händer!

onsdag 23 december 2015

Staten Palestina

Staten Palestina har enligt uppgifter på SR:s hemsida erkänts av 135 länder. Nu har även Grekland sällat sig till denna skara, vilket leder till att 136 länder, en majoritet av världens nationer, har erkänt en stat som inte finns på kartan.

Sverige erkände officiellt staten Palestina i Sveriges Riksdag den 30:e oktober 2014. Detta skedde utan någon parlamentarisk förankring eller förvarning. En minoritetsregering tog beslutet att Sverige skulle erkänna Staten Palestina. De övriga partierna togs med största överraskning av detta oväntade beslut av den nytillträdda minoritetsregeringen. Men de vågade inte göra något åt saken. De övriga riksdagspartierna kunde utan svårighet ha fällt den nytillträdda regeringen, om de hade haft den verkliga viljan att förhindra ett officiellt svenskt erkännande av Staten Palestina. Men då hade detta skett under medverkan av Sverigedemokraterna, och något sådant ville inte Allianspartierna medverka till. Det var så klart detta Statsminister Löfven hade räknat ut, så därför blev minoritetsregeringens erkännande av Staten Palestina gjord till Sveriges officiella beslut och en verklig bomb på Sveriges utrikespolitiska karta.  
Israel reagerade negativt på detta förstås, men det tycktes bara roa regeringen Löfven och då särskilt utrikesminister Wallström.

Vad vår propalestinska utrikesminister, och övriga regeringen, förstås inte räknat med är den dom från Gud (YHWH) de har dragit över hela Sverige. Hos profeten Joel kapitel 3 vers 2 kan vi läsa om en kommande dom över nationerna som har delat "mitt land." Ja, Gud säger här att landet Israel i verkligheten är hans land, och de nationer som tar aktivt del i delandet av Israel, alltså Guds land, ska komma under domen. När man erkänner Staten Palestina, så är det i verkligheten en delning av Israel, Guds eget land, som erkänns.

När nu Grekland har sällat sig till skaran som aktivt vill verka för en delning av Israel genom att upprätta Staten Palestina, så har deras parlament därmed dragit även Grekland in under Guds dom och förbannelse.
Att Grekland nu godkänner Staten Palestina är en bekräftelse för Mahmud Abbas att det lönar sig med terror. Sedan Sverige erkände Staten Palestina och tills Greklands nyliga erkännande,  har Israel drabbats av en ny typ av terror. När som helst kan en högst vanlig arabisk människa, en kvinna, en ung man, en ungdom, några flickor, förvandlas till en dödlig terrorist. Det kan ske genom en oväntad knivattack, skjutning, påkörning med bil mm. Ja, metoderna varierar, men syftet är det samma: att döda så många judar som möjligt. Denna typ av terror har pågått under i stort sett hela den senare del av hösten och fram tills nu. Och ingen vågar sia om att våldet ska upphöra. Men det makabra i sammanhanget är att detta gillas officiellt av den palestinska presidenten Mahmud Abbas och hela den palestinska administrationen, och de som utför terrorhandlingarna benämns som det palestinska folkets hjältar.

När nu Greklands statsminister Alexis Tsipras går in för ett upprättande av Staten Palestina, så menar han på fullt allvar, verkar det, att det ska göra slut på all den terrorism som nu pågår runt oss på alla kanter. Ja, det är samma tongångar som vår utrikesminister Margot Wallström ofta framhåller, och lyfte fram särskilt efter den hemska terrorattacken i Paris.

Vad Tsipris och Wallström, och många andra statsmän/kvinnor, inklusive FN, EU, USA, i själva verket menar, är att den internationella terrorismen skulle upphöra om bara Staten Palestina blev upprättad. Vad som i själva verket hindrar ett upprättande av Staten Palestina är förstås Israel.
Därför är Staten Israel enligt denna logik orsaken till all terrorism i världen!

Statsledningen i Israel har i dessa dagar en tuff uppgift. IDF, Israels försvarsstyrkor, är på det klara med att en attack mot landet är nära förestående och tränar nu sina styrkor för att kunna möta denna utmaning. Samtidigt måste statsledningen finna en lösning på det uppror som nu pågår bland landets arabiska befolkning.

Går man till Israels gamla profeter så ser vi där en dyster framtidsvy för Israel. Profeten Sakarja talar om ett stort internationellt anfall på staten Israel och målar upp ett slutscenario där Jerusalem till stora delar intas. När vi i dag ser hur världssamfundet agerar i sitt motstånd mot Israel, så är denna utveckling högst tänkbar.
Men profeterna talar också om att Gud själv, Israels Gud, YHWH, ska skydda Israel. Han kallar sig själv för Israels väktare som inte sover, inte slumrar, och han kommer att krossa alla nationer som går mot Israel. Profeterna lovar att Gud ska upprätta riket åt Israel så som det var i forna dagar.

Det är glädjande att se hur statsminister Benjamin Netanyahu förlitar sig på de löften Gud har givit Israel genom profeterna, och det är väl det som ger honom den kraft som behövs för att stå emot det enorma internationella tryck som den lilla staten Israel nu står under.

Jag vill lyda Guds uppmaning att önska Jerusalem shalom!


fredag 30 oktober 2015

Jubelåret

September månad tog fort slut och nu är vi redan i slutet av oktober, och hösten håller på att göra sig mer och mer påmind. Nattfrost uppträder här och var samtidigt som dagstemperaturer kan påminna om sommar.

Israel är nu inne i en spännande period, Jubelåret, som infaller vart femtionde år, efter sju på varandra följande Shmittah-år, som omtalat tidigare. Jubelåret började på Israels nyårsdag Rosh Hashanah, som i år inföll den 14:e september, vilket i den israeliska kalendern är 1:a Tishrei.

Troende judar sätter stora förhoppningar till Jubelåret, eftersom det enligt Moses innebär mycket goda saker för den enskilde juden, och för det judiska folket.
Under Jubelåret ska egendom återställas till den rättmätige ägaren, skulder ska kvittas mm.

Vad man kan fundera över är om Israel kommer att återfå landområden som de tidigare har
förfogat över. Kan det vara så att Gud nu vill låta Israel utökas med nya landområden så att landet blir så som Gud utlovade genom Moses och profeterna?
Israel har under sin moderna historia utökat sina landområden under konflikter de har blivit påtvingade av omgivande arabnationer. Första gången var det krig som startade omedelbart efter att den nya staten Israel hade blivit proklamerad. Vid slutet av det kriget förfogade Israel över större landområden än vad FN hade tilldelat judarna från början.
Andra gången var kriget 1967, det krig som har gått till historien som sexdagarskriget. Då återfick Israel Jerusalems gamla del där templet hade legat fram till år 70 e. Kr., då det förstördes av romarrikets arméer.  De återtog då även hela landområdet fram till Jordan-floden. Vi kan väl säga att efter sommaren 1967 förfogade Israel över det landområde som vi har lärt känna som kärn-Israel, det område vi känner från den tid Jesus vandrade omkring i Galilén, Samaria och Juda.
Men profeten Hesekiel profeterade om ett framtida Israel med mycket större landområden än vad som i dag omfattas av den moderna staten Israels gränser. I Hes 47:13-23 redogör profeten för de gränser han såg för ett framtida Israel under tiden han var med sitt folk i fångenskap i Babel. Dessa gränser har sedan fångenskapen i Babel inte varit aktuella för Israel och ligger alltså ännu som en ouppfylld profetia. Vi kan i denna profetia utläsa att stora delar av västra Syrien omfattas av gränserna för staten Israel, och så var det inte ens under storhetstiden under kungarna David och Salomo. Eftersom Jubelåret innebär återgivande av förlorat land, så är det min gissning att Gud under innevarande jubelår kommer att utvidga Israels gränser ytterligare genom ett krig som påtvingas Israel.
Situationen i Syrien är nu mycket kaotisk och oroande för Israel. Att Ryssland nu har blivit en aktiv part i Syriens inbördeskrig, gör inte situationen mindre oroande för Israel. Profeten Hesekiel talar om ett stort krig där Israel attackeras av en mäktig fiende under namnet Gog, och bibeltolkare har under lång tid tolkat in Ryssland som en stor aktör i detta krig. Om detta krig skriver Hesekiel i kapitel 38 och 39.
Det är svårt att uttyda om det redan nu är tid för detta stora krig, men allt ligger till rätta för en attack på Israel från syrisk och libanesisk mark. Det israeliska försvaret är i högsta beredskap nu för ett anfall norrifrån, och det har redan varit flera incidenter i området runt Golan där IDF har agerat militärt mot mål i Syrien.
För mig är Jubelåret ett löftesår för Israel, och jag studerar de dagliga nyheterna med stort intresse utifrån Guds löften genom profeterna.
Det är spännande profetiska tider oss som tror på Bibelns ord som en verklighet.

måndag 7 september 2015

Shmittah

Vart sjunde år ska jordbruket i Israel ha ett sabbatsår. Det innebär i praktiken att under hela det sjunde året får inget odlat land brukas av dess ägare, det ska ligga i träda ett helt år, ett viloår för marken.
Detta var den förordning Moses fick från Gud (YHWH) innan det nybildade israeliska folket hade kommit in i det förlovade landet, medan de ännu var på sin ökenvandring. 
I 2 Mos 23:10-11 står detta påbud nertecknat av Moses:
"I sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga i ditt folk skall få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt skall du göra med din vingård och din olivplantering. Under sex dagar skall du utföra ditt arbete, men på sjunde dagen skall du vila, så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig.  
Se till att ni i allt håller det jag har sagt er. Andra gudars namn skall ni inte nämna. De får inte höras från din mun."

Detta sabbatsår kallas på hebreiska för  שמיטה‎. Det kan transkriberas med våra bokstäver som 'Shmittah'. I ett modernt hebreiskt-engelskt lexikon anges betydelsen av detta ord som " abandonment of work in the fields and of debts every sevent years." Avstående från arbete på fälten och skulder varje sjunde år. 
Just nu befinner vi oss i slutet av ett Shmittah-år. Det började den 25:e September 2014 och slutar nu i höst den 13:e September. I den judiska kalendern börjar Shmittah den första dagen i den judiska månaden Tishrei och slutar den 29:e dagen i månaden Elul varje sjunde år. Det innebär att sabbatsåret börjar på den judiska nyårsdagen, som transkriberat kallas Rosh Hashanna och slutar på den judiska nyårsafton, Erev Rosh Hashannah, i slutet av året.
Det är oklart för mig i skrivande stund om detta påbud har någon efterlevnad i dagens Israel. Jag har läst att judar som lever som troende ortodoxa judar följer detta påbud i Israel i dag, men troligtvis sker detta inte i allmänt i det moderna Israel.
Bibeln berättar att Gud förebrådde Israel för att de inte höll detta påbud så som de hade fått lära av Moses, och att Gud straffade Israel för denna olydnad mot honom.

I betydelsen av det hebreiska ordet Shmittah fick vi höra att det sjunde året även innebär att skulder ska upphöra, efterskänkas. Underlag för  detta finner vi i 5 Mos 15:1-2 där vi kan läsa följande:

"Vart sjunde år skall du låta vara ett friår,  och detta är vad som gäller angående friåret: Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett Herrens friår har utlysts." 
Friåret, Sabbatsåret, Shmittah-året ska vara en vila också för skuldtyngda människor. Shmittah har alltså stor inverkan på människors ekonomi i Israel. Men frågan är om Shmittah-året även har en inverkan på ekonomin i andra länder?

Den amerikanske författaren Jonathan Cahn har skrivit två böcker som har förskräckt många människor med två böcker i detta ämne. Hans första bok med titeln "The Harbinger - the ancient mystery that holds the secret of America's future." berör begreppet Shmittah som han fördjupar i boken med titeln "The mystery of the Shemitah - The 3000-Year Old Mystery That holds the Secret of America's Future... And Your Future!"
( Det finns olika uppfattningar om hur man ska transkribera hebreiska ord.)

Dessa två böcker har utgivits på norska av förlaget Hermon. De har fått titlarna "PROFETIEN - ET URGAMMELT MYSTERIUM  MED HEMMELIGHETEN TIL AMERIKAS FREMTID " ISBN: 978-82-302-1029-1(Hardcover),  ISBN: 978-82-302-1089-5 (Pocket), och 
"SHEMITHAENS MYSTERIUM" ISBN: 978-82-302-1239-4 (Hardcover), ISBN: 978-82-302-0 (POCKER).

Temat i dessa böcker har behandlats något av Dan Johansson i tidningen Världen idag måndagen den 17:e augusti i år. 

Jonathan Cahn hävdar i sina böcker att världsekonomin, och då särskilt USA:s ekonomi, går i sjuårscykler, i enlighet med Shmittah-åren. Igen ekonom kan ge en vettig förklaring på varför världsekonomin går i sjuårscykler, som den världsekonomiska historien bekräftar, den historia Cahn lyfter fram i sina böcker.

Den som är intresserad av att fördjupa sig i dessa profetiska påståenden av Cahn bör givetvis läsa hans böcker för att ta del av hans grundliga studier i Bibelns profetiska budskap och hans betraktelse av USA:s- och världens ekonomi.

Enligt vad Jonathan Cahn, och andra bibelforskare som t.ex. Mark Biltz, hävdar så är slutet på innevarande Shmittah-år särskilt spännande.
Cahn förutspår en ekonomisk kollaps i USA:s ekonomi under september månad detta år och det kopplar han till slutet av innevarande Shmittah-år.

Det som är utmärkande för detta Shmittah-år är att det går över i Jubelåret, som ska infalla efter sju på varandra följande Shmittah-år, dvs. efter 49 år, vilket alltså  inträffar denna höst under september månad. Det gör detta Shmittah-år ganska speciellt ur ett profetiskt perspektiv, och många bilbelkommentatorer fäster alltså stor uppmärksamhet vid vad som tros ske vid slutet av innevarande sabbatsår.

När vi håller koll på almanackan, låt oss då ha i minnet att den 13:e september i vår kalender motsvarar den 29:e Elul i den judiska/israeliska kalendern, vilket är nyårsafton i Israel, Erev Rosh Hashanna, slutet på Shmittah-året.

Dagen efter på nyårsdagen, Rosh Hashanna, den 1:a Tishrei, börjar Jubelåret!

Vi kristna som tror på Bibelns ord och lever i det profetiska är givetvis mycket uppmärksamma på världsnyheterna under de närmaste dagarna.
Världens ekonomer är mycket nervösa nu för vad de anar är i vardande vad gäller världsekonomin, som bekant är i kraftig gungning just nu.

Men vi som tror på Bibeln vet att allt vilar i Vår Himmelske Faders kärleksfulla och mäktiga händer, och så gör också vi som har blivit Guds barn genom tron på hans son Jesus Kristus!lördag 6 juni 2015

Bön för Sverige

I dag är det Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans dag. En dag då vi bör värdesätta korset i den svenska nationalsymbolen, symbolen som vill visa att Sverige är en kristen nation. Det man trodde var en omöjlighet, håller nu på att bli en ständigt återkommande fråga: ska Sverige ha en flagga med kors?
Politiska ungdomspartier har fört fram denna fråga där det stryks under att korset i svenska flaggan är diskriminerande och kränkande för nya svenskar med annan tro, läs:muslimer!
Alltså bör korset bort ur den svenska flaggan för att nationalsymbolen ska passa in i det mångkulturella samhället!!!!

Organisationen Sverigebönen har rekommenderat kristna församlingar att göra nationaldagen till en böndag för Sverige, och många församlingar har anslutit sig till denna tanke.
Själv ska min fru och jag ge oss iväg för att ta del av en bönemöte i en mindre församling där ämnet för kvällen är just bön för Sverige.
Det känns tryggt och gott att kunna lägga land och folk i trygga händer , - de tryggaste händer som finns: Guds händer.

lördag 23 maj 2015

Israel hjälper

Har nyss läst i skriften Hashivah en artikel med titeln "Israels verkliga ansikte." Hashivah (Återkomsten) är en publikation som ges ut utan kostnad till alla som är intresserade av den hjälpverksamhet organisationen Lema'an Zion bedriver. Denna lilla skrift ger mig många initierade inblick i det vardagliga livet i Israel, vilket jag är mycket tacksam för.
Det Israelansikte som målas upp i våra olika medier är som oftast snedvridit och negativt. Då är det gott för en Israel-vän att läsa goda nyheter från Israel.
Den nu nyss lästa artikeln tar bland annat upp Israels stora hjälpinsats i det jordbävningsdrabbade Nepal. Den 25:e april drabbades Nepal av en fruktansvärd jordbävning med stora skador som följd. Många människor blev begravda under nedrasade byggnader och många människor blev skadade och hemlösa. Israel skickade då omedelbart ett hjälpteam till landet för att hjälpa de skadade. Teamet bestod av 260 läkare och medicinsk personal, ett fältsjukhus och 95 ton akutförnödenheter. Med denna insats var det lilla landet Israel bland de största aktörerna. Bara Indien med 285 hjälparbetare hade den största närvaron på plats i landet. Som jämförelse kan nämnas att USA hade 70, Kina 62, Tyskland 52, Sverige 60, Storbritannien 8 och Schweiz 6.

Detta var bara en liten del av vad den omnämnda artikeln handlade om, men det var just detta jag ville lyfta fram, eftersom Israels insats i Nepal fick så liten uppmärksamhet i våra medier.
Våra svenska medier är mycket snabba på att meddela allmänheten om de finner något de bedömer vara negativt om Israel, men det positiva om Israel förtigs för det mesta.

Israel har vid andra stora naturkatastrofer varit snabba att reagera genom att skicka hjälp i form av hjälparbetare och förnödenheter. Jag tänker då på den stora jordbävningen i Haiti 2010 och tsunamikatastrofen i Japan då Israel var snabbt på plats med fältsjukhus, förnödenheter och hjälppersonal.

Israel har med sin skickliga sjukvård varit till ovärderlig hjälp under ebola-epidemin i Afrika och andra nödsituationer i världen.

Och förutom Israels statliga hjälpinsatser, har frivilligorganisationer i Israel varit engagerade i olika nödsituationer på olika håll.

Som betraktare kan man bara förvånas över att ett så litet land som Israel kan ge hjälp åt nödlidande runt om i världen under det att de står under ett enormt förtal från FN och många nationer.
Bara ett fåtal nationer står solidariska med Israel i det växande judehat som då riktas i huvudsak mot staten Israel.

Men med Bibeln i hand så förstår man detta mycket väl.