måndag 7 september 2015

Shmittah

Vart sjunde år ska jordbruket i Israel ha ett sabbatsår. Det innebär i praktiken att under hela det sjunde året får inget odlat land brukas av dess ägare, det ska ligga i träda ett helt år, ett viloår för marken.
Detta var den förordning Moses fick från Gud (YHWH) innan det nybildade israeliska folket hade kommit in i det förlovade landet, medan de ännu var på sin ökenvandring. 
I 2 Mos 23:10-11 står detta påbud nertecknat av Moses:
"I sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga i ditt folk skall få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt skall du göra med din vingård och din olivplantering. Under sex dagar skall du utföra ditt arbete, men på sjunde dagen skall du vila, så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig.  
Se till att ni i allt håller det jag har sagt er. Andra gudars namn skall ni inte nämna. De får inte höras från din mun."

Detta sabbatsår kallas på hebreiska för  שמיטה‎. Det kan transkriberas med våra bokstäver som 'Shmittah'. I ett modernt hebreiskt-engelskt lexikon anges betydelsen av detta ord som " abandonment of work in the fields and of debts every sevent years." Avstående från arbete på fälten och skulder varje sjunde år. 
Just nu befinner vi oss i slutet av ett Shmittah-år. Det började den 25:e September 2014 och slutar nu i höst den 13:e September. I den judiska kalendern börjar Shmittah den första dagen i den judiska månaden Tishrei och slutar den 29:e dagen i månaden Elul varje sjunde år. Det innebär att sabbatsåret börjar på den judiska nyårsdagen, som transkriberat kallas Rosh Hashanna och slutar på den judiska nyårsafton, Erev Rosh Hashannah, i slutet av året.
Det är oklart för mig i skrivande stund om detta påbud har någon efterlevnad i dagens Israel. Jag har läst att judar som lever som troende ortodoxa judar följer detta påbud i Israel i dag, men troligtvis sker detta inte i allmänt i det moderna Israel.
Bibeln berättar att Gud förebrådde Israel för att de inte höll detta påbud så som de hade fått lära av Moses, och att Gud straffade Israel för denna olydnad mot honom.

I betydelsen av det hebreiska ordet Shmittah fick vi höra att det sjunde året även innebär att skulder ska upphöra, efterskänkas. Underlag för  detta finner vi i 5 Mos 15:1-2 där vi kan läsa följande:

"Vart sjunde år skall du låta vara ett friår,  och detta är vad som gäller angående friåret: Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett Herrens friår har utlysts." 
Friåret, Sabbatsåret, Shmittah-året ska vara en vila också för skuldtyngda människor. Shmittah har alltså stor inverkan på människors ekonomi i Israel. Men frågan är om Shmittah-året även har en inverkan på ekonomin i andra länder?

Den amerikanske författaren Jonathan Cahn har skrivit två böcker som har förskräckt många människor med två böcker i detta ämne. Hans första bok med titeln "The Harbinger - the ancient mystery that holds the secret of America's future." berör begreppet Shmittah som han fördjupar i boken med titeln "The mystery of the Shemitah - The 3000-Year Old Mystery That holds the Secret of America's Future... And Your Future!"
( Det finns olika uppfattningar om hur man ska transkribera hebreiska ord.)

Dessa två böcker har utgivits på norska av förlaget Hermon. De har fått titlarna "PROFETIEN - ET URGAMMELT MYSTERIUM  MED HEMMELIGHETEN TIL AMERIKAS FREMTID " ISBN: 978-82-302-1029-1(Hardcover),  ISBN: 978-82-302-1089-5 (Pocket), och 
"SHEMITHAENS MYSTERIUM" ISBN: 978-82-302-1239-4 (Hardcover), ISBN: 978-82-302-0 (POCKER).

Temat i dessa böcker har behandlats något av Dan Johansson i tidningen Världen idag måndagen den 17:e augusti i år. 

Jonathan Cahn hävdar i sina böcker att världsekonomin, och då särskilt USA:s ekonomi, går i sjuårscykler, i enlighet med Shmittah-åren. Igen ekonom kan ge en vettig förklaring på varför världsekonomin går i sjuårscykler, som den världsekonomiska historien bekräftar, den historia Cahn lyfter fram i sina böcker.

Den som är intresserad av att fördjupa sig i dessa profetiska påståenden av Cahn bör givetvis läsa hans böcker för att ta del av hans grundliga studier i Bibelns profetiska budskap och hans betraktelse av USA:s- och världens ekonomi.

Enligt vad Jonathan Cahn, och andra bibelforskare som t.ex. Mark Biltz, hävdar så är slutet på innevarande Shmittah-år särskilt spännande.
Cahn förutspår en ekonomisk kollaps i USA:s ekonomi under september månad detta år och det kopplar han till slutet av innevarande Shmittah-år.

Det som är utmärkande för detta Shmittah-år är att det går över i Jubelåret, som ska infalla efter sju på varandra följande Shmittah-år, dvs. efter 49 år, vilket alltså  inträffar denna höst under september månad. Det gör detta Shmittah-år ganska speciellt ur ett profetiskt perspektiv, och många bilbelkommentatorer fäster alltså stor uppmärksamhet vid vad som tros ske vid slutet av innevarande sabbatsår.

När vi håller koll på almanackan, låt oss då ha i minnet att den 13:e september i vår kalender motsvarar den 29:e Elul i den judiska/israeliska kalendern, vilket är nyårsafton i Israel, Erev Rosh Hashanna, slutet på Shmittah-året.

Dagen efter på nyårsdagen, Rosh Hashanna, den 1:a Tishrei, börjar Jubelåret!

Vi kristna som tror på Bibelns ord och lever i det profetiska är givetvis mycket uppmärksamma på världsnyheterna under de närmaste dagarna.
Världens ekonomer är mycket nervösa nu för vad de anar är i vardande vad gäller världsekonomin, som bekant är i kraftig gungning just nu.

Men vi som tror på Bibeln vet att allt vilar i Vår Himmelske Faders kärleksfulla och mäktiga händer, och så gör också vi som har blivit Guds barn genom tron på hans son Jesus Kristus!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar