onsdag 4 januari 2017

Sakarja i tiden

Håller just nu på med genomgång av profeten Sakarja för mina närradioprogram från EFS-kyrkan i Alingsås. Har nu kommit till det fjärde kapitlet, och det ska sändas via Radio Alingsås torsdagen den 5:e januari kl. 2030 på frekvensen 98.6 MHz. Varje sändning upptas av étt kapitel där jag presenterar en egen översättning som är ny för varje program, och så lämnar jag en del kommentarer till den lästa texten. Mina program sänds den förste torsdagen i månaden, och på övriga torsdagar sänder andra producenter. På kyrkans hemsida kan alla närradioprogram avlyssnas efter att ha blivit utsända via FM-radio.
Profeten Sakarja var tillsammans med profeten Haggai upptagna med att uppmuntra de judar som höll på att bygga upp ett nytt tempel i Jerusalem år 520 f.Kr. En grupp på ca. 50 000 hade återvänt till sitt gamla hemland efter lång tid i fångenskap i Babel. Under ledning av Zerubbavel hade de tågat den långa vägen från Babel till Jerusalem efter att Zerubbavel hade fått i uppdrag av perserkungen Koresh att återuppbygga templet i Jerusalem.
Men precis som det sker i vår tid, så blev de hemkomna judarna då förföljda av de omkringboende folken. Grannfolken ville med alla medel förhindra att judarna åter fick bygga upp sitt tempel i Jerusalem och därigenom bygga upp sin nation igen.
Motståndet hade försenat byggandet och de som byggde på templet blev modfällda och hade svårt att mobilisera krafter för att fortsätta byggandet. Men här kommer profeten Sakarja in med budskap från Yahwéh, Israels Gud, att han står med dem i kampen, och att de ska fatta mod och fortsätta byggandet.
I det fjärde kapitlet får Sakarja se en ny syn, det fjärde. Den himmelske budbäraren visar honom en sjuarmad lamphållare, en menorah, med ett kärl för olja högst upp. Oljekärlet förbinds med varje enskild oljelampa med rör för att förse lamporna kontinuerligt med olja.
På båda sidor av lampstället får profeten se två olivträd, och han funderar väldigt mycket vad de betyder. Och hela konstruktionen är helt i guld!
Han frågar budbäraren, ängeln, vad dessa två olivträd betyder, för han inser att synen förmedlar ett profetiskt budskap, som han är avsedd att föra vidare, och då vill han ju veta uttydningen.
I slutet av kapitlet får han veta svaret: De två olivträden avser två personer som har fått en stor uppgift av Gud. Troligtvis förstår profeten vem dessa två personerna är, eftersom han inte frågar ytterligare, men jag får inte veta svaret, - och jag undrar??
Det anses av bibeltolkare att de två personerna var Zerubbavel och översteprästen Yehoshua. Översteprästen omtalas i det tredje kapitlet. Troligtvis trodde profeten det också eftersom han inte frågade vidare.
Men eftersom bilden av ljusbäraren och de två olivtråden inte får en entydig uttydning, så kan man ju fundera om detta inte är en profetia med flera betydelser.
Jag vill gärna koppla profetian om de två smorda personerna samman med en profetia av aposteln Johannes i Uppenbarelseboken kapitel 11 vv 3-6;

 "Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg."
  Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre.  Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet.  De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.
 "

Jag tror att profeten Sakarja såg ända hit samtidigt som han såg in i sin egen samtid. Men profetian gällde Jerusalem, då och nu i en nära framtid.

Under den tid vi kallar Vedermödan, eller som bibeln kallar den, Vreden, ska dessa två personer som Johannes talar om träda fram i Jerusalem med stor kraft, precis som beskrivs här. De kommer att profetera i Jerusalem under den fruktansvärda terrorregim som Antikrist utövar i hela världen, och särskilt i Jerusalem. Dessa två vittnen är helt omöjliga att stoppa ända tills deras tid på jorden är slut.

Vi får också på många andra ställen hos profeten Sakarja se hur han profeterar in i en tid som ännu inte har varit, men som jag tror ligger lika runt hörnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar