torsdag 5 maj 2016

Profeten Sefanja då och nu

Har under tre månader gjort en genomgång av profeten Sefanja, ett kapitel varje månad, för att kunna läsa upp text och kommentarer i ett närradioprogram från EFS-kyrkan i Alingsås. För att komma bibeltexten så nära som möjligt har jag gjort egna översättningar, som jag jämfört med många andra översättningar både via Internet och läsning av svenska och norska bibelöversättningar. En ovärderlig hjälp har varit, och är, internet sajten bluletterbible.org, som ger översättningshjälp och visar många engelskspråkiga översättningar.
Det är stimulerande och tankeväckande att se hur de gamla israeliska profeterna i vår Bibel i många avseenden blickar in i en fjärran framtid, en tid som inte tycks så långt borta från oss som lever nu. Detta samtidigt som de talade in i den aktuella situationen. Sefanja talade till folket i Juda och Jerusalem om den dom från Yahwéh som väntade dem om de inte ville vända om från sin onda väg, bort från avgudadyrkan och ett omoraliskt liv, och återgå till sann dyrkan av Israels Gud, Yahwéh, såsom Mose hade undervisat dem om.
Historien visar att de inte lyssnade på profeten och domen föll: Folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel och Templet och staden Jerusalem lades i ruiner.
Men profeten talar även om en framtid för folket, efter tider i förskingring. Han talar om en kvarleva, en rest av folket som ska återvända till fädernelandet Israel.
Profeten talar om hur Yahwéh ska förstöra Israels grannländer för vad de gjort mot det israeliska folket. "Återstoden av mitt folk ska plundra dem, och de som är kvar av min nation ska ta dem i besittning."(Sef 2:9)
I kväll, torsdagen den 5/5 sänds mitt närradioprogram som avslutar genomgången av profeten Sefanja. Genomgången av det tredje och sista kapitlet hos Sefanja, den  nionde profeten i Tolvprofetrullen, har öppnat mina ögon så att jag häpet har begrundat det jag fått se. Tror inte jag hade upptäckt det djup i texten jag nu fått se om jag bara hade slöläst genom texten för egen räkning. Men när jag ska dela med mig till andra troende och kunna kommentera det profeten säger, så måste man granska texten på ett grundligare sätt.
Har nu fått se ännu en profetskrift som visar en kommande ljus framtid för Israel. När jag betraktar slutet på tredje kapitlet i ljuset av vad som sker i världspolitiken i dag, så häpnar jag över hur noga Gud håller reda på vad världens nationer har gjort, och fortfarande gör mot det israeliska folket.
Jag undrar om ledande politiker i USA, EU, FN och i arabvärlden verkligen vet vem de strider emot? Troligen inte! Men Sefanja profeterar klargör det så här i Sef 3:8:
"Vänta därför på mig, förkunnar Yahwéh, intill den dag då jag reser mig upp för att ta byte. För mitt domslut är att samla nationerna, församla kungadömen, för att utgjuta min harm över dem, all min brinnande vrede, För genom min nitälskans eld ska hela jorden förtäras."

Sefanja klargör tydligt i sin profetskrift att inget land, inget folk, kan göra något mot Israel som inte Gud kommer att hålla dem räkning för.
Han säger vidare i början på den v 19:
"Se, på den tiden ska jag ta itu med alla som plågat dig....."
Profeten säger här: alla som plågat dig,  - alltså alla som plågat Israel och det israeliska folket!

Ja, det är i sanning gott att som sann Israel-vän verkligen få veta från säkert håll att Israel vilar i trygga händer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar