onsdag 18 mars 2015

Blodmånetetrad


Blodmåne


Jag lyfter här fram något jag skrev på min förra blogg, -den som tyvärr försvann. Det som här följer skrev jag om innan vi kom in i den tidsperiod som detta handlar om, - den tid vi nu är mitt inne i:

En amerikansk pastor vid namn Mark Biltz har på senare tid varit
mycket aktuell på Internet med en förkunnelse om kommande
tecken i måne och sol.

Han var mycket noga med att referera till 1Mos 1:14-15 där det står:
    "Elohim (Gud) sade: Låt det bli ljus på himlavalvet till att skilja mellan dagen och natten, och de ska vara till tecken, och för särskilda tider, och för dagar och år, och låt dem bli till ljus på himlavalvet till att ge ljus på jorden, och så blev det."

    (OBS!Egen översättning)

Han påpekade att sol och måne hade fått flera olika uppgifter av Skaparen. En av uppgifterna var att vara till tecken.

Han lyfte också fram profeten Joel 2:30 -31.
Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden: blod och eld och rökpelare
Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Yahwéh's dag kommer, den stora och fruktansvärda.
Joels profetia återges av aposteln Petrus i Apg 2:19-20
Jag skall låta under synas uppe på himlen
och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod,
innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.”


Även Jesus refererade till astronomiska tecken.
I Luk 21: 25-28 säger Jesus:
Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."


Mark Biltz har varit inne på hemsidan till den kända amerikanske
rymdorganisationen NASA och där upptäckt astronomiska fenomen
de kallar för Blood Moon och Tetrad.
Astronomer talar om Blood Moon, Blodmåne, när det är total
månförmörkelse. Vid total månförmörkelse får månen ett rött
skimmer.

När det kommer fyra totala månförmörkelser i följd, då kallar de
det en tetrad.
Kanske är det blodmåne profeten Joel talar om när han säger att
månen ska vända sig i blod. Petrus aktualiserar det Joel profeterar
om.

När Mark Biltz upptäckte att NASA förutsäger en blodmåne tetrad
under 2014-2015 blev han intresserad.
När han sedan lade in angivna datum i den judiska kalendern, blev
han verkligt intresserad.
Han fann nämligen att kommande blodmånar infaller
på judiska högtider under detta år och kommande år.

NASA säger på sin hemsida
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html
att det blir blodmånetetrad under de kommande två åren.

Kommande blodmånar:

Blodmåne 15:e april 2014 vilket är Pesach (Judiska påsken)
Blodmåne 8:e oktober 2014 vilket är Succot (Lövhyddohögtiden)
Blodmåne 4:e april 2015 vilket är Pesach (Judiska påsken)
Blodmåne 28:e sept. 2015 vilket är Succot (Lövhyddohögtiden)
Kommande total solförmörkelse:

20:e mars 2015 - Judisk kalender: 29 Adar/1Nissan (Början av Israels religiösa år)

Partiell solförmörkelse:

13:e september 2015 Judisk kalender: 29:e Elul/ 1 Tishrei
(Början av Israels borgerliga nyår, Rosh HaShanna)

Den totala solförmörkelsen kommer efter de två första
blodmånarna, och det sker vid det religiösa årsskiftet.
Nissan var den månad då israeliterna firade sin första Pesach och
tågade sedan ut ur fångenskapen i Egypten.
Gud (YHWH) sade att denna månad skulle räknas som den främsta
i Israel och den första månaden i året. (2Mos 12)

Den partiella solförmörkelsen kommer vid årsskiftet i det borgerliga
året i Israel.

Det kommer totalt att inträffa 6 blodmåne-tetrader under
innevarande sekel, men enbart en som infaller på judiska
helgdagar, -den som nu är i antågande.

Då ställer man sig frågan: Har detta hänt förut i historien?

Ja, NASA kan även berätta om historien:

1967-1968
Blodmånetetrad på judiska högtider:

Blodmåne 24:e april 1967 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 18:e okt. 1967 Judisk kalender: Succot
Blodmåne13:e april 1968 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 6:e okt. 1968 Judisk kalender: Succot

Viktiga händelser för Israel som inträffade vid denna tiden:
Sexdagarskriget började 5:e juni 1967
Gamla Jerusalem intogs av Israel 7:e juni 1967.
Judar kunde då åter bedja vid Kotel, Västra muren, efter att ha varit utestängda sedan den jordanska ockupationen började 1948.
För närvarande är deras gamla tempelmur den heligaste platsen för judisk tillbedjan.

Vi lägger märke till att Sexdagarskriget började på sommaren efter
den första blodmånen i tetraden.

1949-1950
Blodmånetetrad på judiska högtider:

Blodmåne 13:e april 1949 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 7:e okt. 1949 Judisk kalender: Succot
Blodmåne 2:e april 1950 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 26:e sept. 1950 Judisk kalender: Succot

Den Israeliska stat som bildades 1948 har nu överlevt ett planerat
förintelsekrig och under ledning av FN har vapenstillestånd ingåtts
med de anfallande nationerna.
Den första demokratiskt valda israeliska regeringen bildades 1949.

1493-1494
Blodmånetetrad på judiska högtider:

Blodmåne 2:e april 1493 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 25:e sept. 1493 Judisk kalender: Succot
Blodmåne 22:e mars 1494 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 15:e sept. 1494 Judisk kalender: Succot

Judarna fördrevs från Spanien 1492. Det var en mycket svår
prövning för de judar som länge bott i Spanien, och många judar dog i samband med fördrivningen.
Kristoffer Columbus seglade samma år på upptäcktsresa, som ledde till att den kontinenten Amerika blev känd för européerna, vilket så småningom ledde till bildandet av USA. USA blev som bekant den bästa tillflyktsort för förföljda judar.

795-796
Blodmånetetrad på judiska högtider:

Blodmåne 9:e april 795 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 3:e okt. 795 Judisk kalender: Succot
Blodmåne 26:e mars 796 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 21:e sept. 796 Judisk kalender: Succot

Vad hände det judiska folket vid denna tid?
En viktig historisk händelse vid denna tidpunkt var att den franske
kungen Karl den Store stoppade Islams invasjon av Europa via
Spanien.

32–33
Blodmånetetrad på judiska högtider:

Blodmåne 14:e april 32 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 7:e okt. 32 Judisk kalender: Succot
Blodmåne 3:e april 33 Judisk kalender: Pesach
Blodmåne 27:e sept. 33 Judisk kalender: Succot


Stor solförmörkelse 3:e april 33 Judisk kalender: Pesach

Vad hände vid denna tid?
Stor solförmörkelse var det i samband med Jesu korsfästelse enligt evangelisten Lukas.
Jag gissar att det var någonstans i denna blodmåne-tetrad Jesus
blev korsfäst.

Blodmånetetrader är inte så vanliga, och de uppträder inte
regelbundet. Att de infaller på de judiska högtiderna Pesach och
Succot är ännu mera sällsynt.

Efter Jesu födelse har blodmånetetrader inträffat följande år:

32-33
162-163
795-796
842-843
860-861
1493-1494
1949-1950
1967-1968

Vi vet att vid dessa tillfällen har något hänt som berört judarna på ett
avgörande sätt.

Vad som kommer att inträffa under den kommande tetraden vet vi inte, men
jag är övertygad om att något av stor betydelse för det judiska folket kommer
att inträffa.

Framtiden:
Upp 6:12
Solen blev svart som en sorgedräkt, och hela månen blev
som blod.”

Judiska Talmud säger:
När månen är förmörkad är det ett dåligt omen för Israel/Judarna. Om dess yta är röd som blod, är det ett tecken på att svärdet kommer till världen.

Därför: Månförmörkelse = dåligt omen för det judiska folket och för
Israel.
Blodmåne = svärd kommer
Solförmörkelse = dåligt omen för världen

Om vi nu ska summera vad vi här har tagit del av, så blir väl den
stora frågan för var och en av oss:
Vad har detta för betydelse för var och en av oss?

Jag för min del tror att den stundande blodmånetetraden signalerar
något stort som Gud vill informera oss om och hålla oss beredda
på.
Israel kommer att beröras på ett avgörande sätt, men även övriga
världen.
Säkert blir det svärd, dvs. krig, men också välsignelse för Israel.

Jag tror att Mark Biltz fick en uppgift av Gud att upptäcka detta
samband och informera kristenheten om detta, så att vi kan vara vakande och bedjande, såsom Jesus uppmanade sina första lärjungar.

Följande länkar rekommenderas:
http://www.youtube.com/watch?v=vi78PmRX46Y


Blood Moon Tetrad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar