måndag 16 mars 2015

Golan


Vad är Golan?
Golan är ett bergigt område som i dag är ett gränsland mellan Israel och Syrien. Det kallas oftast för Golanhöjderna. På våra kartor återfinns området på östra sidan av Gennesaretsjöns norra del, och sträcker sig en bra bit in i dagens Syrien.

Vår första historiska kontakt med området får vi från Bibeln.
I 4 Mos 21:33 kan vi läsa att kungen i Bashan gav sig i strid med israeliterna, och Moses lät israeliterna strida mot hans styrkor, som de besegrade och tog hans land i besittning. Detta landområde kom då under israelisk styre under en lång tid, och blev tilldelat stammen Manasse när Josua delade intagna landområden mellan Israels tolv stammar.
Bashan låg på östra sidan av Kinneret (Galileiska sjön, Gennesaretsjön) och var alltså det område som i dag kallas Golan, eller Golanhöjderna.
Man kan nog lugnt säga att Israel var i sin fulla rätt när de annekterade landområdet 1981. Kungen av Bashan finns inte längre, och hans folk har försvunnit ur historien, så de kan rimligtvis inte göra krav på att återfå sitt land. Israel däremot har varit erkänd ägare av området från denna tiden, omkring 1400 år f. Kr., och fram till tiden då Israel intogs av fientliga arméer vid år 722 f. Kr.
Det har sedan varit ockuperat landområde under olika makter fram till vår tid.
När Frankrike och Storbritannien delade Mellanöstern mellan sig efter segern över det Ottomanska riket 1917, kom Golan under det Franska mandatet för Syrien och Libanon, och 1944 blev Golan en del av Syriska republiken.

Efter Israels krig med arabstaterna Syrien, Egypten, Libanon, Jordanien och Irak 1948, befäste Syrien Golanhöjderna och förde därifrån ett utnötningskrig mot Israel.
Under åren 1948 fram till 1967 led folket i Galileen mycket under ständiga beskjutningar från syrisk artilleri på Golanhöjderna.
Men 1967 kan man säga att historien upprepade sig. Syrien, 'kungen i Bashan' attackerade då Israel tillsammans med andra arabstater, och alla förlorade stort efter bara sex dagars krig, inklusive Syrien, som då förlorade Bashan (Golan) till Israel.
Kungen över Bashan gav sig än en gång i strid med israeliterna och förlorade sitt landområde som krigsbyte till Israel!
Efter segern över Syrien 1967 drog Israel sig tillbaka från intaget syriskt område och nöjde sig med att behålla delar av Golan, som då befästes och blev en viktig vaktpost mot eventuella nya syriska attacker.
Efter sexdagarskriget försökte Israel få till stånd fredsförhandlingar med de arabstater som efter anfallskriget hade förlorat stora landområden till Israel. Men under lång tid var ingen av dessa stater villiga att förhandla om fred med Israel, och då var Israel tvunget att administrera dessa landområden. Det fanns ingen att återlämna dem till, eftersom ingen av dem ville förhandla med Israel.
Men under den överraskande syrisk-egyptiska attacken på Israel under Yom Kippur-kriget 1973, intog Syrien åter Golanhöjderna under en kortare tid. När så de båda arabiska staterna, Syrien och Egypten, förlorade kriget mot Israel, återtog Israel den militära kontrollen över Golanhöjderna, och har behållit den sedan dess. När så förhandlingarna med Syrien inte ledde till något resultat, valde Israel att annektera Golan 1981, och sedan dess har området varit en del av staten Israel.
Men Syriens inställning har hela tiden varit att återta området, och det har lett till många laddade situationer.

I maj 1974 placerade FN en övervakningsstyrka på Golan. FN-styrkan UNDOF, som bestod av 1046 soldater, skulle övervaka den ingångna vapenvilan mellan Syrien och Israel.
Denna styrka har helt fram till slutet av 2014 skött detta FN-uppdrag, men på grund av de ökande oroligheterna i Syrien blev dess ställning till slut så allvarligt hotat av rebellstyrkor att UNDOF hastigt måste lämna området.

På senare tid har upproret i Syrien lett till olika militära aktioner i Golan-området där även IDF (Israels Defense Forces) har blivit inblandad.
För närvarande anser IDF att en attack mot Israel via Golan är högst sannolik inom den närmaste tiden, varför Israel nu stärker den militära närvaron på Golanhöjderna.

Så här skrev den norska organisationen MIFF (Med Israel For Fred) på sin Facebook-sida den 17:e januari enligt min översättning: ”Det är bara en tidsfråga innan islamistiska terrorgrupper kommer att försöka attackera de israeliska Golanhöjderna, varnar forskningsdirektören vid den israeliska militära underrättelsetjänsten.”


Ja, så här bedömer det israeliska försvaret det militära läget i Golan-området för närvarande, och de gör militära förberedelser i enlighet med vad deras underrättelsetjänst anser vara motiverat. Israel vill inte bli tagen på sängen som i oktober 1973.

Och varför kallas området i dag för Golan och inte som det ursprungligen kallades, nämligen Bashan, kanske vän av ordning undrar?
Ja, är det något man inte vet så frågar man Wikipedia, och då hittar jag följande svar på min fråga om Golan:
Namnet Golan uppstod under den romerska ockupationen och är en latinisering av det grekiska namnet på området: "Gaulanitis". Under det första judiska upproret mot Rom, som leddes av judar från Judeen, erövrade ett antal judar en bergstopp vid Gamla som senare föll i romerska händer. Bergstoppen kallas idag "Golans Masada" (dvs "Golans fästning"). När det romerska riket delades 391 e.Kr. blev Golan en del av Bysantinska riket. År 636 erövrade araber området som därefter kom under kalifen i Bagdad. Under 1400 och 1500-talen började druser att bosätta sig i norra Golan och på Hermonbergets sluttningar. Även sudaneser, turkmener, och syriska araber slog sig ned på höjderna. På 1500-talet blev Golan en del av Osmanska riket och förblev under turkiska kontroll fram till första världskriget. Först på 1800-talet började namnet Golanhöjderna förekomma i skrifter.”


Och historien upprepas igen: Judar från Judeen har åter byggt sitt Golans Masada!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar